Förvärv av WP Grus

Vi har den första mars förvärvat WP Grus & Schakt AB.

WP Grus har under många år levererat ballast till Betonggjuteriet. Med grym service och god kvalitet på material genom alla år. På grund av ålder hade förra ägaren bestämt sig för att sälja och Betonggjuteriet förvärvar 100%.

Kategori

Nyhet

Få inspiration
på lösningar

Se inspiration